jueves, 7 de mayo de 2015

LETRAS GALEGAS 2015

 


 Welcome to the best method to learn Galician!

Bienvenu à la meilleure méthode pou apprendre le galicien!

El primer paso que debería dar la persona que pretenda empezar hablar gallego es sacarse una fotografía tamaño carné para tener un recuerdo
de cómo era antes de saber hablar gallego.

El segundo paso requiere un esfuerzo algo mayor: enfrentarse a leer sin miedo en la lengua objecto del aprendizaje. ¡Suerte!

E xa estamos no terceiro paso, que ten que ver co método Bulinsky de interpretación teatral, que consiste en asumir o papel dun personaxe que está aprendendo unha lingua con todas as consecuencias dramáticas que iso conleva.

Así, por exemplo, pode disfrazarse cun sombreiro de copa ou bigotes falsos ou perruca é dicir no supermercado, por poñer un caso, as súas
primeiras palabras en galego en boca do seu presonaxe: Por favor, onde están os cepillos de dentes?

A finalidade do disfrace -recomendado para a xente máis tímida- é pasar desapercibidos diante das persoas coñecidas que nesta etapa da
aprendizaxe, nalgúns casos, poden facer fracasar a misión con frases pouco animosas do tipo: se queres seguir lendo. ...

«o galego está en perigo de se converter nunha lingua estranxeira na súa propia patria»

UN VÍDEO SOBRE A LINGUA:
Eis um interessante filme escrito e dirigido por Daniel O´Hara sobre a língua na sociedade irlandesa. Em apenas dez minutos narra umha história que começa na China e segue em Irlanda, mas também semelha atingir outras realidades mais próximas ... 


No hay comentarios: